Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania 

i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Laro-bakalie.com, prowadzony pod www.laro-bakalie.com (dalej zwaną Witryną) przez LARO sp. z o.o. sp. k. ul. Paczkowska 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

4Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

 

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody wyrażonej poprzez akceptację polityki cookies 

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies wymienione w polityce cookies w celach wskazanych w tej polityce.  Zablokowanie instalowanych plików cookies lub usunięcie na stałe plików cookies, jest możliwe wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

Obok plików cookies sklep internetowy gromadzi, na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez akceptację polityki cookies, dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web Bacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1. imię i nazwisko

2. adres e-mail

3. numer telefonu

4. adres dostawy

5. hasło

6. dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie

7. opcjonalnie: nazwa firmy, NIP

8. sposób dostawy, wartość zamówienia

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji zakupu w ramach Witryny.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu, na przykład do złożenia przez Państwa zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży), rejestracji kont. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo wglądu, edycji, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia

usunięcia swoich danych lub wycofania zgody (gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji wskazanych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem biuro@laro-bakalie.com lub edycję danych w Witrynie.

 

Udostępnienie informacji 

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami: 

- dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, 

- przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, 

- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, 

- dostawcy usług prawnych i doradczych.

Administrator współpracując z zewnętrznymi serwisami zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia danych, gwarantującej ich poufność. 

 

 W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy 

o przesłanie takiej informacji na adres biuro@laro-bakalie.com. Wycofanie zgody może jednak skutkować brakiem możliwości realizacji umowy sprzedaży, dokonania przez Państwa zamówienia.  

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane 

i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, 

w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować 

w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, 

z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo prawo do podglądu, edycji, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu 

e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpią inne problemy

z logowaniem, prosimy o kontakt: biuro@laro-bakalie.com.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, w takim wypadku wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@laro-bakalie.com

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące wyłącznie Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@laro-bakalie.com