1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest LARO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Paczkowskiej 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania Twoich danych

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

art. 6 lit. a) (zgoda), b) (podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy) oraz f) (uzasadniony interes prawny tj. obrona przed roszczeniami) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO)

Obsługa procesu składanych reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) oraz c) (obowiązek prawny) RODO

 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem tj. obsługa informatyczna.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu, dla którego Twoje dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego,

b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych przez Ciebie reklamacji,

c) po okresach wskazanych w pkt a) - b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie Twoich danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2.